Túi vô trùng Aseptic dùng để đựng các nguyên liệu dạng lỏng tiêu chuẩn cao, thay thế các loại can nhựa cồng kềnh - hiệu quả thấp.

Xem tất cả 7 kết quả

Giải pháp HuTechs Bibfiller cung cấp các loại túi vô trùng Aseptic dùng để đựng các nguyên liệu dạng lỏng tiêu chuẩn cao, thay thế các loại can nhựa cồng kềnh – hiệu quả thấp.


túi vô trùng Aseptic dùng để đựng các nguyên liệu dạng lỏng tiêu chuẩn cao, thay thế các loại can nhựa cồng kềnh - hiệu quả thấp.
vi
en_US vi