Túi vô trùng Aseptic BIB màng nhôm

Túi Aseptisc BIB màng nhôm
Túi Aseptisc BIB màng nhôm chất lượng cao được sử dụng đóng gói thực phẩm dạng lỏng chất lượng cao cần bảo quản thời gian dài
This entry was posted in . Bookmark the permalink.